top of page

Cíle projektu

Obecné cíle

 

V obecné rovině je cílem projektu prezentovat dílčí náměty a konkrétní příklady využití inovativních technologií v architektonické, projekční a stavební praxi.

 

Příklad projektu

Investor se po diskuzi s architektem a projektantem rozhodl zúčastnit se BIM pilotního projektu.

 

Výchozí stav

Téměř dokončená novostavba rodinného domu. Pro zbývající etapu dořešení fasády objektu se investor nechal přesvědčit architektem a projektnatem k využití metodiky BIM jak pro návrh, tak i pro realizaci fasády. Cílem BIM Pilot projektu je na příkladu projektu fasády demostrovat možnosti využití inovací včetně využití BIM nástrojů na relativně jednoduchém zadání v podobě dílčího úkolu v harmonogramu stavby - realizace fasády.

 

Návrh postupu prací

Nejen z pohledu využití inovací (včetně metodiky BIM) má akce několik fází:

 

  1. Geodet zaměří skutečný současný stav hrubé stavby a její návaznosti na stávající terén a dodá projektantům datový 3D model (mračna bodů);

  2. Architekt mračna bodů použije jako podklad pro vynesení digitálního modelu skutečného provedení hrubé stavby a navrhne fasádu;

  3. Stavební projektant ve spolupráci s architektem a dodavatelem fasády dopracují projektovou dokumentaci fasády v podobě datového BIM modelu, vznikne BIM model na úrovni LOD 400, tedy dokumentace pro provedení stavby - prováděčky;

  4. Dodavatel fasády - realizační firma dostane digitální datový model, ze kterého projektant udělá potřebné výstupy, dílčí řezy, pohledy, detaily, výkazy materiálů a prvků, model pro kontrolu na stavbě.

  5. Ostatní subdodavatelé - výrobci parapetů, stínicí techniky - dle potřeby rovněž dostanou digitální BIM model, tabulky, výkazy prvků...

  6. Vlastní realizace fasády

 

Sledování průběhu BIM pilotního projektu

Za účelem zdokumentování pilotního projektu bude v týmu lidí účastnících se projektu přítomen fotograf a kameraman, kteří dle pokynů scénáristy zachytí zásadní etapy vývoje pilotního projektu. Průběh a vývoj BIM pilotního projektu bude tedy zachycen nejen verbálně, ale i audiovizuálně.

 

Zaznamenané materiály budou následně zpracovány a poslouží pro prezentaci zásadních myšlenek a sdělení, které mají hlavní cíl, ukázat využití (dílčích) principů BIM v praxi.

 

Dílčí výstupy i celkový výsledek budou zdokumentovány formou odborných článků, časosběrnou fotogalerií, videospotem, videoreportáží a prezentovány nejen na webu BIM Pilot, ale budou prezentovány také formou přednášek během odborných seminářů, konferencí a prezentací.


Z hlediska propagace je cílem každého dalšího BIM pilotního projektu dát jednotlivým partnerům projektu k dispozici profesionální výstupy, které ve výsledku pomohou v obecné rovině propagace metodiky BIM, ale i při propagaci odborných zkušeností samotných partnerů projektu.

 

Zaujali vás cíle projektu? Kontaktujte nás!

 

 

bottom of page