top of page

Realizace fasády novostavby
rodinného domu

Projekt realizace fasády rodinného domu v Praze 4 je ukázkou využití inovativních technologií na relativně malém projektu. Cílem je vyzkoušet si některé dílčí pracovní postupy směřující k využití metodiky BIM ve stavební praxi.
Rozhodli jsme se pro realizaci fasády využít principů metodiky BIM. Proto jsme se již při zaměření skutečného provedení hrubé stavby rozhodli pro otestování 3D podkladů vzniklých pomocí laserové scanování.

 

Pro projekt realizace fasády novostavby rodinného domu v Praze 4 je jako podklad pro provedení prováděcí dokumentace fasády požadováno mračno bodů pořízené za pomoci 3D laserového skenování.

 

Architekt i projektant zainteresován v tomto projektu používá ke své práci CAD/BIM nástroj, konkrétně nejaktuálnější verzi ArchiCADu. Jednou z novinek ArchiCADu 19 je možnost pracovat s tzv. mračny bodů, ta vznikají právě při skenování pomocí 3D laserového skeneru.

 

 

Dar přítele Lasera

Postavení 3D laserového skeneru byla pro dvojici geodetů, kteří přijeli na předmětnou stavbu otázkou 2 až 3 minut. Poté co osadili na stativ vlastní tělo 3D skeneru na jeho vrcholu opatřené přídavným GPS snímačem začalo defakto obratem vlastní skenování objektu rodinného domu včetně okolního terénu vymezeného oplocením pozemku. Skenování se týkalo tedy nejen samotné fasády, ale i současného stavu osazení objektu do terénu. Výstupy z 3D skeneru budou sloužit jak pro projekt fasády, tak také pro odladění finálních terénních úprav. Kromě fasád RD domu (vlastně dvou rodinných domů) se skenovalo přibližně 900 m2 přilehlé zahrady. Ani ne za 2 hodiny bylo hotovo, geodeti nasbírali data z celkem 18 stanovišť. Nyní je potřeba, aby geodet data stáhnul a v software jež je součástí 3D laserového skeneru je spojil do výstupního souboru - mračen bodů (point cloud)...

 

Import mračen bodů: nová funkce v ArchiCADu 19

Práce s mračny bodů je novinkou v ArchiCADu 19. Souborových formátů, do kterých lze mračna bodů uložit je celá řada (XYZ, XYZRGB, CGO, ASC, CATIA ASC, PLY (ASC), LAS, PTS, E57). ArchiCAD 19 podporuje import mračen bodů ve dvou souborových formátech *.E57 a *.XYZ. Videoukázku, jak point cloud soubor načíst naleznete na webu nápovědy ArchiCADu.

 

 

Poslední aktualizace 2016-01-28 v 09:40

bottom of page